Amayobera y’urukundo (agace ka 38)

Rwemarika agerageza kubwira Mado ko yiyibagije ko ari we wagiye amubwira ko ari umugabo mwiza kandi afite amahirwe ko abakobwa bose bagomba kuba bamwirukira. Mado yari umukobwa ushabutse kuva akiri muto, nubwo atari yiteze ibyari bumubeho, yari afite ikiganiro cyeruye kandi nta bwoba. Rwemarika agerageza gusobanurira Mado ko atari ko yari asanzwe ariko ibyo Mado ntiyabikozwaga.

Rwemarika kuva Mado yamuta akagenda ntiyari yarigeza yongera gushaka, yari yarareze umuhungu we Nzozi arinda akura Nzozi nta mugore abonye acaracara muri urwo rugo. Yahoraga yikanga ko Mado azaza kandi koko inshuro nyinshi yari yaragiye amwoherereza ubutumwa bumubwira ko azashyirwa amwituye inabi yose yamugiriye. icyateraga ubwoba Rwemarika, nuko yari yaramurahiriye ko kugira ngo amubabaze bikomeye azagira nabi umuhungu we Nzozi.

Kuva Mado yabyara Nzozi akanamuta akiri muto, ntiyigeze amugirira urukundo na ruto. Kuri we Nzozi yari imbuto imwibutsa ibyamubayeho byose kandi atigeze abiteganya. Ni nayo mpamvu yahisemo kwishakira umugabo w’umuherwe akagenda ubutareba inyuma atitaye k’uruhinja asize. Rwemarika nawe yahoranaga umutima nama umucira urubanza. Yari aziko ibyamubayeho byamugwiririye ariko kandi yari anazi ko ari icyaha gikomeye. Ariko se muri ibyo byose Nzozi we warinze akura ntacyo azi yaziraga iki?

Kugeza uwo munsi Mado yari yariyemeje ko ntakizamuhagarika. Yari yaracuranye ubuhanga butangaje umugambwi we, ndetse Ngabo n’Akeza bari baratangiye kuwushyira mu bikorwa. Iyo foto yabonye akiri muto ateruye Nzozi imukora ku mutima cyane bimuha ibyiyumvo n’urukundo rwa kibyeyi atari yarigeze agirira na rimwe Nzozi, ari nacyo cyasobanuraga ayo marira yamushokaga ku matama ubwo yasomaga Nzozi ku ruhanga.

Ikiganiro cyabo cyose Nzozi aba yagitaye mu gutwi. Afungura umuryanga agwa gitumo Mado na Rwemarika, asanga se yicaye hasi aho Mado yari amufatiye ho imbunda mu ruhanga. Nzozi ntiyashidikanya kwegera Mado, ariko Mado abanza kumukangara amusaba ko asohoka. Nzozi aranga yegera Mado amwambura imbunda batanarinze kuyirwanira, maze Mado yicara ku ntebe iri aho si ukurira yivayo.

Nzozi ababwira ko ibyo bavuze byose yabyumvise. Rwemarika we yari yaguye mu kantu yabuze icyo avuga. Nzozi abwira Mado ko nubwo yumva ububabare bwe ariko kwihorera atari wo muti. Ababwira bombi ko adateze kwicuza na mba kuba yaravutse akaba ariho nubwo yavutse mu buryo bw’agahinda. Ati" ndiho kandi ndi umugabo! Nimushaka guhangana ibyo birabareba. Guhera uyu munsi ntimwongere kumbara mu migambi mibisha yanyu. Ndi umuziranenge muri ibyo byose.

Nzozi ababwira ko ikimushimishije muri ibyo byose ari uko amenye inkomoko yayo mayobera yose. agihindukira agira ngo agende, Rwemarika aramuhamagara, ariko muri uwo mwanya Nzozi ntiyifuzaga kumuvugisha, akomeza agana k’urugi ngo ave aho, Mado arahaguruka amusanga yiruka, aramufata aramuhobera aramukomeza ari nako amusaba imbabazi.

Ntuzacikwe n’agace ka 39. Ni buri wa gatatu kuri wateta.com.

Icyitonderwa : Ushobora no gusoma inkuru "Urukundo n’ibigeragezo" Maliza na Rurangwa, kuri wateta.com, link yitwa " Urukundo n’ibogeragezo". Ni buri wa mbere.

26 October 2016
Abasuye iyi nkuru : 2116
IBITEKEREZO
  • mimi, 00:11 - 26/10/2016

    Ibintu ubanza bigiye kujya muburyo ubwo nzozi amenye ukuri

  • Flora, 04:39 - 26/10/2016

    Yoo,Imana ishimwe Mado avuye ibuzimu azanye urukundo rwa Kibyeyi,Nzozi nawe ati kubaho si uguhora mbeg’umutima wujurukundo,ubabariraa nubwo yabaye igitambo,ariko ariho.

ANDIKA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU

BAZA KUBANA