Nyuma y’umwaka ngiye kongera kubona umugabo wanjye, nzakore iki ngo mushimishe?

Maze umwaka urenga ndimo kwiga hanze, kandi nagiye tumaze igihe gito tubanye. Nibaza byinshi mbere yo gutaha. Ese nzabasha kumushimisha uko abyifuza? Ese nzabasha kwirekura uko bikwiye? Ese n’iki nakora ngo mbashe kumwereka ko nkimukunda nka mbere tukibana cyane cyane ko n’urukumbuzi mufitye ari rwinshi?

Mbere y’uko ngenda nari umugore w’amasonisoni, ariko ubu numva ko igihe kigeze cyo kumwereka ko mukunda nk’umugabo wanjye kandi ndifuza gusangira umunezero utagabanyije n’umugabo wanjye cyane cyane mu ijoro ry’urukundo. Ikintu kigenzi ni ukubanza gutegura ukuza kwawe gahoro gahoro kuri telefoni iyo muvugana, umuvugisha witetera kandi unamubaza ibibazo bimugusha mu mutego, bimukururira kukubwira uburyo ki agukumbuye ndetse n’icyo yaba yibuka kandi yifuza mu ijoro ry’urukundo.

Mu butumwa bwawe bugufi cyangwa burebure umwoherereza ujye ugerageza iteka kumubwira ko umukumbuye kandi ko ukeneye igihe gihagije cyo kumararana nawe numara kuhagera. Nibyo koko umuryango wawe wose uzaba ukumbuye kukubona, ariko umunsi wa mbere w’umunaniro numara kurangira, uzabe wamusabye gutegura ijoro ry’urukundo ryanyu mwenyine, aho muzongera guhura kandi mugahuza urugwiro.

Nkuko nkunda kubigarukaho kubijyanye n’ijoro ry’urukundo, ibikorwa byo gutegurana bitangira kare. Mu ndoro, inseko, ugukorakoranaho hato na hato bitakubijije gukomeza ukora uturimo twawe. Amafunguro meza kandi muziko mwembi mukunda, amabuji y’amabara atandukanye mu mfuruka z’inzu atuma ijoro ry’urukundo murimo kwitegura rigira isura yaryo yihariye. Mbere yo gusangira umusabe mujyane mu rwogero. Ntutinye kumusoma cyane cyane ko nawe erega urukumbuzi ari rwose! Nkuko wibaza uburyo uzamushimisha nawe ni uko urukumbuzi n’urukundo ni rwose.

Wagiye mukibana, urukundo rwari rukiri rwose. Ongera umufungurire inzira z’urukundo. Ubu noneho wamaze no gusoma wateta, nzi ntashidikanya ko ikibazo cyawe ahanini ari ukwibaza uburyo uzashyira mubikorwa ibyo umaze kumenya cyangwa se ibyifuzo byo kunezererwana n’uwawe mu ijoro ry’urukundo utagize amasoni. Ni mumara koga, nta mpamvu yo kwambara imyambaro iremereye. Muri mwenyine, Ni mureke urukundo rubayobore. Icyo mwifuza cyose mugikore. Gusa buhoro buhoro. Gahoro cyane ntakibirukansa. Ntumutumire mu mbere mbere y’amasaha atatu nibura mwibereye mu munyenga w’urukundo. Mureke umutima wanjyu ubayobore kandi ntimugire ifunguro mwimana kuko uri uwe nawe ni uwawe. Muri umwe.

Mugire ibihe byiza.

Ndabakunda.

25 July 2016
Abasuye iyi nkuru : 1557
IBITEKEREZO
Nta gitekerezo kirajyaho. Ba uwa mbere!
ANDIKA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU

BAZA KUBANA